Medlemskontigent

 Medlemskontigent  Avgift
 Spiller 450
 Medlem 350
 Pensjonist 250
 Dommer 400

Medlemsavgift må betales i sin helhet.

Alle spillere får to fakturaer i SAMME epost filen.

Treningsavgift har følgende søskenmoderasjon:

  • Første barn - ingen søskenmoderasjon
  • Andre barn - 25%  søskenmoderasjon
  • Tredje barn - 50% søskenmoderasjon
  • Fjerde barn - 50% søskenmoderasjon

Man må selve trekke fra summen på fakturaen.

Medlemskontigent

 Navn  Avgift
 Ballek 500
 Gutter 14 - 2007 4300
 Gutter 15 - 2006 4800
 Gutter 16 - 2005 5000
Jenter 14 - 2007 4300
Jenter 15 - 2006 4800
Jenter 16 - 2005 5000
Junior 5000
LG/J 11 - 2010 3800
LG/J 12 - 2009 3800
LG/J 10 - 2011 3300
MG/J 6 - 2015 1900
MG/J 7 - 2014 1900
MG/J 8 - 2013 2400
MG/J 9 - 2012 3000
Senior C 2019 1100
Senior C halvt år 550
SMG/J 13- 2008 4300

Vi tar forbehold om skrivefeil.