Samarbeidspartnere

Klubben har tegnet avtale med Fokus klinikk (Spesialsenter for muskel og skjelettlidelser)  på Bredsand.
Det koster kr 400,- pr. konsultasjon, dette gjelder også ultralydundersøkelse og trykkbølge.
Husk å fortell at man er fra Sprint Jeløy når man ringer. Les mer ok Fokus klinikk på deres websider:

http://www.fokust.no