Ingenting fra 25. september 2018 til 25. oktober 2018.