Ingenting fra 12. november 2018 til 12. desember 2018.