Ingenting fra 11. november 2019 til 11. desember 2019.