Sprint-Jeløy Jentecup 13.-14.jan 2024

Endelig kan vi invitere til jentecup igjen! Vi innbyr til tradisjonsrik, stor fotballfest i Mossehallen for 40. gang! Lørdag 13.januar og søndag 14.januar 2024.

Turneringen spilles på tre håndballbaner med 7’er-fotballmål, futsalball og vant rundt hele banen.

Turneringen er for klasse J11, J12, J13, J15, J17 og J19/Senior

PÅMELDING HER

Reglement finner du nederst i artikkelen, men det er veldig likt de 40 foregående årene cupen har vært arrangert.

I Profixio, som vi bruker til påmelding og kampoppsett, kan du som trener kan melde på flere lag i samme påmelding. Viktig at du setter inn rett trener/kontaktperson med E-post på det enkelte laget. Du kan både sette inn deg selv og en til.

Når du skal skrive inn navn på laget ditt, så kommer klubbens navn opp og årsklassen. Klubbens navn skal være med, men du kan kalle laget feks Rygge Rød, Rygge 1 og Rygge 2 etc.

OBS: Vi har også KID nummer på fakturaene. Dermed er det viktig at du bruker KID ved betaling. Det finnes en løsning hvor du kan sende link med faktura til en annen person som skal betale, f.eks. klubbens kasserer eller lagets økonomiansvarlige.

Skal laget ditt ha overnatting velger du tjenester etter påmeldingen er gjort og legger inn antall personer som skal ha overnatting. To ledere bor gratis med hvert lag. Det er først når du genererer fakturaen at du har 14 dager på deg til å betale den, slik at du kan endre antall personer fram til det nærmer seg påmeldingsstopp 3.desember og betale fakturaen da. Overnatting er 250,- pr person pr natt.

Kontakt om du har spørsmål.

 

SPILLEREGLER FOR JENTECUP 2024 I MOSSEHALLEN

1. Hvert lag består av maksimalt 12 spillere. Maks. 5 får delta i spillet samtidig. Spillerbytte kan skje på anvist plass når som helst under spillets gang. 

2. Spilletiden er 1 x 15 min.  I sluttspill 1 x 15min, semi og finale er 2 x 10min.

2.1   Spesielle regler for J11og J12 som avviker fra NFFs regler og cupreglement:

    •         Det kan ikke settes inn ekstra spiller ved måldifferanse på 4 mål eller mer.
    •         Det praktiseres ikke pressoner.
    •         Det er ikke sluttspill.
    •         Bevist tilbakespill til egen keeper, hvor denne tar ballen opp med  hendene, er tillatt i alle situasjoner.
    •       4- sekundsregelen gjelder ikke.

3.  Avspark foretas av “hjemmelaget”, som alltid stiller på banehalvdelen lengst bort fra tribunen.  Mål kan ikke gjøres direkte fra avspark.  Ved draktlikhet skifter borte laget trøyer.  Vester kan lånes i sekretariatet.

4. Innkast erstattes med innspark. Motspiller skal være minst 5 meter fra ballen. Det  kan ikke gjøres  mål direkte fra innspark.

5. Corner tas som hjørne innkast.  Ballen kan ikke kastes direkte i mål.

6.  Straffespark feltet/målfeltet strekker seg i banens lengderetning 8 m ut fra mållinjen.  Feltets bredde er begrenset av linjer ca. 1,5 m fra sidevantene.  Målvakten får ikke berøre ballen med hånd eller arm utenfor dette feltet.                                                            

7.  Straffespark tas fra linjen som avgrenser straffesparkfeltet.

8.  Målkast erstatter målspark.  Det kan kun utføres av målvakten som:

     a)  må stå innenfor eget straffesparkfelt,

b)  må sette ballen i spill innen 6 sekunder,

c)  ikke kaste ballen over midtlinjen uten at den berører gulv, vant eller spiller.   

     Ballen er i spill når den har passert straffesparklinjen.  Alle motspillere må være utenfor straffesparkfeltet til ballen er i spill.

8.1 Tilbakespillsregelen: 

       Bevisst tilbakespill til egen keeper, hvor denne tar ballen opp med  hendene, er ikke tillatt.

       Det dømmes ind frispark til motparten, på linja som avgrenser straffesparkfeltet .

8.2    4- sekunds regelen:

Fra det tidspunktet spilleren / laget kan sette ballen i spill og til den blir satt i spill , skal det ikke gå mer enn fire sekunder. Det dømmes indirekte frispark til motstanderne.

9.    Når målvakten har ballen i fast grep, kan hun ikke kaste eller sparke ballen over midtlinjen uten at         den berører gulv, vant , spiller, eller berører gulvet utenfor eget målfelt . Gjør hun det, tildeles motstanderen et indirekte frispark fra midtlinjen. NB: hvis målvakten selv tar ballen med seg (triller på gulvet) utenfor straffefeltet etter redning, kan hun spille over midten.

10.  Skulder- og sklitaklinger er ikke tillatt.  Det dømmes direkte frispark.      

11. Spillerne får ikke støtte/holde seg i vantet ved nærkamper. Det dømmes indirekte frispark.

12.  Motspiller får ikke stå nærmere enn 5 meter ved frispark.

13.  Off-side dømmes ikke.

14.  Soning og utvisning av spiller(e) Bedømmelsesgrunner :

Gult kort : Ved tildeling av gult kort gjelder NFF”s regler om forseelser som gir gult kort. Umiddelbar soning 1 min. Om samme spiller får 2 gule kort i samme kamp, regnes det som rødt kort .

Rødt kort : 2 gule + grove forseelser. Utvisning  resten av kampen, men laget kan erstatte den utviste spiller etter 3 min.  Den utviste spiller må forlate området ved vantene.

Ved utvisning er det dommerens skjønn som avgjør. Spillere som får rødt kort idømmes karantene for minst en kamp. Juryen avgjør ytterligere forføyninger. Skjer forseelsen i lagets siste kamp i turneringen, vil spilleren bli rapportert til den krets spillerens lag tilhører.

15.   Ved utvisning av spiller(e) gjelder forøvrig:

Målvakten må bare forlate banen ved grove forseelser, rødt kort. Utespiller soner straffen ved andre  utvisningsgrunner.

Hvis et lag p.g.a. utvisninger kun har 2 spillere igjen på banen og får ytterligere spillere utvist, skal utvist spiller straks forlate banen, men laget kan sette inn en annen spiller. Motstanderen kan da sette inn en ekstra spiller i utvisningstiden.

NB: Det tildeles ikke kort i J11 og J12. Her skal spiller som gjør forseelsen tas av banen, og ny spiller settes inn.

16.  Mål kan gjøres fra hele banen.

17.  Fottøy skal være fotball sko / jogge sko uten knotter, såkalt jevn såle.  

18. Om to eller flere kommer på samme poeng etter avsluttet gruppespill, avgjøres plasseringen på følgende måte:

   1 – Målforskjell      2 – Flest lagde mål      3 – Innbyrdes oppgjør    4 – Loddtrekning.

Poengberegning vil være 3 for seier, 1 for uavgjort og 0 for tap.  Målscore ved walk  over er 0 – 0.  Dersom et lag gir walk over i gruppespillet, og innbyrdes plassering i gruppen skal avgjøres ved målforskjell, skal alle lagets kamper ha målforholdet 0-0.                                     

19.   Er resultatet uavgjort etter ordinær tid i sluttspillet, spilles det inntil 3 perioder med “sudden    death” (første målet vinner).  Hvert lag må ta ut en spiller før hver “sudden death periode” starter.  En spiller på hvert  lag skal være målvakt og ha trøye med avvikende farge.  Hver periode startes med at dommeren dropper ballen og her behøver ikke ballen være innom flere spillere før den kan  skytes i mål. Innbytte i sudden death er tillatt i alle klasser. 

     For øvrig gjelder:

     1. “S-deathperiode” varer maks. 1. min.  Lagene har maks. 4 spillere.

     2. “S-deathperiode” varer maks. 1. min.  Lagene har maks. 3 spillere.

     3. “S-deathperiode” varer maks. 5. min.  Lagene har 2 spillere.

Dersom det ikke scores benyttes: Straffespark konkurranse i klassene for kvinner/J19, J17, J15. Og loddtrekning i klassen J13. Utvisning gitt spiller i ordinær tid, sones ferdig.

20. Hvert lag skal senest 30 minutter før første kamp levere inn lagoppstilling til MOTTAKELSEN.  Dette  skjer på særskilt skjema.  Det er ikke anledning til å fjerne spillere fra dette skjemaet, men nye kan føres på gjennom hele turneringen inntil skjemaet inneholder 12 – tolv – spillere.  En spiller må være oppført på skjemaet for å være spilleberettiget. 

En keeper kan benyttes på 2 lag i sin klasse.  Hun må være oppført på begge lagoppstillingene og sekretariatet skal gjøres oppmerksom på det.  For øvrig gjelder: En spiller kan kun delta på ett av klubbens lag og heller ikke spille i to klasser med sluttspill.  Før sluttspillet starter kan inntil 2 spillere overføres til et annet lag  dersom dette ikke har benyttet mer enn 10 spillere tidligere.

21  Dersom lag møter til kamp senere enn 5 minutter etter oppsatt tid i programmet, dømmes walk over til motstanderen.

22.  Protester må leveres hovedsekretariatet skriftlig senest 15 minutter etter kampens slutt. Kr. 400,- i protestgebyr, som tilbakebetales dersom protesten blir tatt til følge, må innbetales. Juryens kjennelse er endelig, og kan ikke ankes. Fører protesten til ny kamp, startes denne fra “sudden death”, dersom  protestgrunnlaget oppsto i et ”sudden death-spill”.

23.  Hvert lag kan benytte inntil 2 spillere fra annen klubb på prøve i turneringen. Skriftlig tillatelse fra annen klubb må leveres til sekretariatet før dette kan skje. For øvrig er det kun spillere som er spilleklare for klubben etter NFFs lover og regler, som har anledning til å delta i turneringen. Klasseinndeling etter NFF Østfolds bestemmelser. Legitimasjon må kunne fremlegges på forespørsel ved evt. protester. Ved protest på alder må lagledelsen hos de som protestere peke ut hvilke(n) spiller(e) hos motstandere de protesterer på.

24.  Dispensasjoner fra aldersbestemmelse av sosialmedisinske årsaker eller mangel på sportslige tilbud gitt av hjemstedskrets eller arrangør godtas, men lagene kan bare ha en spiller med dispensasjon på banen av gangen. Dispensasjoner skal vedlegges lagskjemaet som leveres i mottakelsen, og uoppfordret vise motstanderens lagleder før hver kamp.

25. Hvis en futsalklubb melder på lag, må spillere som også er spilleberettiget for en fotballklubb i tillegg til futsalklubben bestemme seg før turneringsstart hvilket lag som skal representeres.

26. Forøvrig gjelder NFF´s fotballregler og lover.

(Reglene er oppdatert november 2022)