KlubbenNyheter

Nå vil Sprint bli Kvalitetsklubb

Etter å ha bidratt i ulike trenerroller på sønnenes lag i flere år, har Anders Magnusson (60) gått inn i Sprint-styret med store ambisjoner. I mars håper han å komme med en glad-nyhet som vil være til stor glede for hele klubben.

Etter å ha skrevet saker om flere av styremedlemmene i Sprint de siste ukene, er det klart at ingen av dem er tilfreds med at ting er “godt nok”. Alt kan alltid bli bedre og det er nettopp dette som går som en rød tråd i Sprint-styret.

Da Magnusson gikk inn i styret hadde han ingen tanker om å bare stå oppført på en liste – han ville utgjøre en forskjell, i likhet med resten av medlemmene. Det å bidra til å skape et godt, sunt og trygt nærmiljø er noe som virkelig trigger ham.

En klubb med trivsel

– Barna er fremtiden og vi må legge til rette for dem. Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet er viktige prinsipper for meg og klubben. Dette med sosialisering og fysisk helse er så utrolig viktig, og det får barn og unge her i Sprint. Vi har et flott anlegg i barnas nærmiljø og har ansatt trenere som følger opp. Vi er en klubb som folk skal trives i og det tror jeg veldig mange gjør i dag, sier Anders Magnusson med et smil.

60-åringen jobber som fysioterapeut og osteopat til daglig, og har i tillegg mye fotballerfaring fra Askim og Halden fra tidligere. Magnusson er opptatt av skadeforebyggende arbeid både blant barn og voksne, og har derfor jobbet mye med dette i sin tid i Sprint-styret.

– Vi har jo eksempler på at vi mister en del spillere som blir skadet i tidlig alder, og det er selvsagt noe vi ikke ønsker. Derfor er skadeforebyggende arbeid viktig og dette jobber vi med å sette i system, forteller han.

Kvalitetsklubb-sertifisering

Så over til det som mange kjenner til og noe som Magnusson har viet mye av sin tid til, nemlig Kvalitetsklubb. Norges Fotballforbund beskriver konseptet slik: “NFF Kvalitetsklubb 1 er det første av tre nivåer i NFF Kvalitetsklubb. Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten. Godt strukturerte klubber tiltrekker seg frivillige og gir grobunn for sunn barne- og ungdomsidrett.”

Dette er noe som Anders Magnusson og resten av Sprint ønsker å oppnå. Og nå er klubben nærmere enn noen gang.

– Dette har jeg vært opptatt av siden jeg kom inn i styret og nå er det nummeret før vi er der. Vi har fått inn gode systemer i hele klubben. Vi ønsker å være transparente og vise åpenhet, samtidig som det skal være helt klart at vi er klubbstyrt og ikke individstyrt. Vi satser på at vi får denne sertifiseringen i mars, selv om det kun vil være et steg på veien, forklarer han.

Å bli sertifisert som Kvalitetsklubb 2 vil bli det neste målet og det er ikke Magnusson i tvil om at de skal klare.

Tøffe tider? Ta kontakt!

Idretten skal være inkluderende og for Anders Magnusson er det viktig at pandemien som har herjet de to siste årene ikke skal være et hinder for noen. Sprint har stått samlet gjennom hele pandemien og det skal de fortsatt gjøre.

– I disse dager blir medlems- og treningsavgift sendt ut. For noen kan det være vanskelig å få en slik faktura og da er det viktig at foreldrene tar kontakt med klubben. Vi skal finne løsninger sammen. Vi skal ikke miste noen på grunn av økonomi, sier han bestemt.

Magnusson kunne fortsatt i lang tid med å fortelle om alt som skjer i Sprint og hva de jobber for, så denne artikkelen er kun en komprimert utgave av det hele. Iveren og gleden av å lykkes sammen i Sprint er stor, for det handler om hva man får til sammen og ikke hver for seg. Anders Magnusson ser fram til spennende tider på Bellevue og Refsnes, og gleder seg til å ta fatt på flere oppgaver i tiden