Klubben

Sprint-Jeløy er godt i gang med prosessen med å bli sertifisert som Kvalitetsklubb

Kvalitetsklubb er et konsept som gir retningslinjer for utviklingsarbeidet som gjøres i klubbene, og samarbeidet mellom klubb og forbund.NFF Kvalitetsklubb 1 er det første av tre nivåer i NFF Kvalitetsklubb. Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten.

NFF måler oss på fire store områder innenfor

  • Aktivitet
  • Organisasjon
  • Kompetanse
  • Samfunn og verdiarbeid.

Før jul startet vi arbeidet med å systematisere og dokumentere – samt kartlegge der vi har «hull» i forhold til kravene for å bli godkjent som Kvalitetsklubb. Vi har som mål å få den første stjernen i løpet av 2021.

Innenfor hvert hovedområde er det et ulikt antall enkeltkriterier som vi må arbeide med og som må godkjennes av Norges Fotballforbund før vi kan få kalle oss for Kvalitetsklubb nivå 1.

På NFFs hjemmeside https://www.fotball.no/klubb-og-leder/kvalitetsklubb-2/ finner du informasjon om Kvalitetsklubb. Jeg oppfordrer alle til å gjøre seg litt kjent med konseptet og innholdet der.

Med hilsen fra Therese