Klubben

Gledelig gavesjekk fra MossIA

Denne uken fikk klubben overrakt en sjekk på kr 40.000,- fra MossIA, som markerte starten på vårt sponsorsamarbeid.

MossIA er et arbeidsfellesskap mellom Implenia Norge AS og Acciona SA, er totalentreprenør til Bane NOR sitt arbeid på nytt dobbeltspor fra Sandbukta til Såstad, med ny togstasjon i Moss. De ønsker å bidra til at alle barn i Moss kommune får muligheten til å delta på fritidsaktiviteter.

De sier at “Sprint-Jeløy har god satsing fra bredde- til toppidrett med tydelige verdier for inkludering og mangfold for barn og unge. Dette passeer veldig fint inn med MossIA sine verdier”

MossIA skal være i byen frem til 2026, og vi ser frem til et godt samarbeid inn mot Sprints 100 års-jubileum!

Tusen takk for verdifullt bidrag!