Nyheter

INFORMASJON FRA NFF ØSTFOLD – KAMPER IGJEN I UKE 38

Til alle klubber i NFF Østfold:

NFF Østfold informerer om at all kampaktivitet i regi av NFF Østfold skal gå som normalt fra og med mandag 14. september. Det betyr at kamper skal avvikles i henhold til terminlistene.

Det er viktig å understreke at det er lokale helsemyndigheter som beslutter restriksjoner på utøvelse av aktivitet, herunder fotballaktivitet – trening som kamper. Per i dag er det ingen lokal helsemyndighet i vår krets som har lagt restriksjoner på utøvelse av normal fotballaktivitet innenfor rammene av fotballens koronavettregler, https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/koronavettregler/, og slik disse er beskrevet i fotballens koronahåndbok, https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/fotballens-koronahandbok/#Toppen.

Beslutningen om å stoppe kampaktivitet i inneværende uke ble fattet på selvstendig grunnlag av NFF Østfold og ikke etter anmodning fra helsemyndighetene. NFF Østfold fant det, på grunnlag av frykt og usikkerhet i mange klubber, riktig å ta en time-out da smitteutbruddene i Sarpsborg og Fredrikstad og senere i Indre Østfold (Mysen) var på sitt høyeste. Dette både for å være «føre-var», ta ansvar og ikke minst gjøre en uoversiktlig situasjonen enklere å håndtere for klubbene våre. Tilbakemeldingene fra våre klubber tyder på at det var en riktig avgjørelse.

Situasjonen i dag er betydelig mer oversiktlig. Det betyr at vi igjen kan åpne for kampaktivitet fra og med mandag. Og vi understreker derfor nok en gang; Ingen helsemyndighet har lagt restriksjoner på fotballaktivitet p.t. og det kan derfor ikke anses å medføre økt smittefare å spille fotballkamper.

NFF Østfold understreker de generelle smitterådene som gjelder i samfunnet og ber alle våre klubber påse at disse blir overholdt i forbindelse med fotballaktivitet. De gjelder også de særlige anbefalingene som er gitt i fotballens koronahåndbok knyttet til avvikling av treninger, kamper, turneringer og andre arrangement.

Lykke til med avvikling av fotballkamper!

Vennlig hilsen
Øyvind Strøm
Daglig leder NFF Østfold