Nyheter

Åpnet for begrenset fotballaktivitet

Helsedirektoratet åpnet onsdag opp igjen for å drive aktivitet på landets fotballbaner. Vi har fulgt situasjonen og vært i tett dialog med Moss kommune og NFF Østfold. Kommunen har åpnet anleggene igjen og NFF Østfold stiller seg bak dette. Dette betyr at vi kan starte opp igjen med en begrenset fotballaktivitet under strenge regler og retningslinjer som er kommet fra helsemyndighetene.

Det er ekstremt viktig at vi følger rådene fra folkehelseinstituttet, de viktigste rådene er fortsatt at vi unngår all form for kroppskontakt.

Det er også andre ting som er viktig å tenke på under fotballaktiviteten: at holder en avstand på minimum 2 meter til hverandre, er maks 5 personer samlet, ikke tar på det samme utstyr (ball, kjegler, vester osv.), at vi ikke header/ bryster ballen men holder den på bakken og at vi også her unngår all form for kroppskontakt.

Noe av det viktigste å huske på er at man holder seg unna banene våre når man har symptomer på forkjølelse/ sykdom. 

Fredag kveld kom NFF ut med fotballens corona vettregler. Dette er noe vi kommer til å følge til punkt og prikke når vi setter i gang vår aktivitet.

Her er reglene: Anbefalingene gjelder for all aktivitet på en fotballbane – både egeninitiert og klubborganisert.

  • Det bør være en voksenperson til stede per gruppe ved all fotballbaneaktivitet for barn og unge
  • Ikke flere enn fem personer per gruppe. Fire spillere + en trener/leder/voksen
  • Alltid to meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.
  • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre
  • Husk at ballen er en potensiell smittekilde og må rengjøres med såpe før og etter bruk
  • Ikke ta på ballen med hendene
  • Unngå heading
  • Kjegler og annet utstyr bør håndteres av en og samme person gjennom hele aktiviteten
  • Felles garderober skal ikke benyttes
  • Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten.

 

Hvordan stiller SK Sprint-Jeløy seg til dette

Vi har tatt og tar fortsatt situasjonen med stort alvor, og det er veldig viktig at vi følger disse rådene til punkt og prikke. Bellevue og Refsnes er åpnet for uorganisert aktivitet og her må foreldre og foresatte ta ansvar for at barna deres følger disse reglene som er nevnt over. Vi i Sprint kan ikke være coronapoliti verken på Bellevue eller Refsnes.

Når det kommer til organisert aktivitet er dette også åpnet for. Klubben venter her på enda mer informasjon på gode retningslinjer på hvordan dette bør gjennomføres på den mest hensynsfulle måten. Vi jobber parallelt med vår egen plan slik at vi kan starte opp igjen rett etter påske. Her vil det komme mer informasjon i løpet av påsken.

Sist men ikke minst så er det veldig viktig å presisere at dette er helt frivillig for hver enkelt spiller og trener å være med på. Vi har full forståelse for de som ikke er trygge nok med situasjonen til å bli med på dette under disse omstendighetene.

 

Med vennlig hilsen

Styret SK Sprint-Jeløy

Daglig leder Therese Solhaug

Sportslig koordinator Vegard Haslerud