Nyheter

Egentrenings-Mester

Vi er nå inne i en meget krevende tid som følge av Koronavirus-situasjonen vi alle er berørt av. Alt av møteplasser for alle aldre er stengt, og kanskje særlig barn og ungdom finner denne tiden som både skremmende, langtekkelig, og kanskje også uforståelig. Det er mange som har hatt sine daglige timer på Bellevue, både i form av organisert trening og «løkke-fotball», og det er nærmest uvirkelig for oss alle å se Bellevue låst, tom, og mørklagt.

I tillegg til å bli isolerte, er det det mange som lett kan bli inaktive. Vi tar fortsatt folkehelseperspektivet og samfunnsrollen vår alvorlig, også i denne perioden hvor vi fysisk ikke kan samle barn og unge til treningshverdagen sin på Bellevue. Det er viktig at vi tenker nytt om treningstilbud i klubben, og den digitale tiden vi lever i gir oss jo muligheter!

Sprint-Jeløy utarbeider i løpet av helgen et treningsopplegg og en ferdighetskonkurranse for alle årskull og spillere i klubben. Det presiseres at dette er øvelser som er egnet for, og skal utføres enkeltvis! Vi maner selvsagt til fortsatt å vise forsiktighet og følge myndighetenes råd hva gjelder håndhygiene og avstand til andre mennesker.

Det utarbeidede opplegget vil bli formidlet til spillerne via trenerne våre, som også vil følge opp sine spillere. Plattformen vi vil bruke til dette er Spond.

Idrettsutøvere er konkurransemennesker – så også fotballspillere i alle aldre 😊 Vi tenker at vi skal spore til innsats ved å lage en ukentlig konkurranse i forskjellige fotballferdigheter, hvor vi kårer en ukesvinner hver søndag. Her kan man vinne både basert på innsats, progresjon gjennom uken, kreativitet og utførelse. Spiller tar film av seg selv og øvelsen han/hun utfører, og sender inn. Ukesvinner tildeles et gavekort pålydende kr 750,- hos Standard Sport – og masse heder og ære på Sprint’s Facebookside, Instagram, og hjemmeside 😊

Detaljert informasjon om konkurransen vil bli sendt ut av trenerne via Spond, og trenerne er også tilgjengelige for instruksjon og eventuelle spørsmål i nevnte kanaler.

La oss gjøre denne Korona-tiden til en aktiv tid så langt vi kan, hvor vi alle holder oss i form, og utviklingen som fotballspillere fortsetter!