Klubben

Årsmøtet utsettes

Som følge av utviklingen av situasjonen knyttet til koronaviruset, har NIFs generalsekretær besluttet at alle idrettslag gis dispensasjon fra fristen om å avholde årsmøte innen 31. mars. Ny frist er 15. juni.

Vi kommer tilbake til ny dato for Sprint-Jeløys årsmøte så snart vi kan.