Nyheter

Koronaviruset

Mye skjer, og det raskt, rundt retningslinjene for å forhindre spredning av Koronaviruset.

NFF har i dag besluttet at det ikke skal håndhilses før og etter kamper (Fair Play)

Vi ønsker ikke å spre ubegrunnet usikkerhet angående koronaviruset, men vil meddele at vi følger råd fra helsemyndighetene.

I forbindelse med koronavirus ønsker vi å ha noen retningslinjer for å forebygge og kanskje begrense smitte:

1: Har du eller dine nærmeste vært på reise i et område med smitte eller vært i kontakt med andre som du vet har det, ønsker vi ikke at du kommer på trening på 14 dager, så fremt du ikke har negativ test for koronavirus. PRESISERING: har det blitt påvist koronavirus i hjemmet der du bor, er du automatisk i karantene fra klubben. Det vil si at du ikke kan delta på klubbens aktiviteter hverken som deltaker, trener eller tilskuer.

2: Har du symptomer på influensa eller andre forkjølelsesliknende symptomer, ønsker vi at du ikke kommer på trening før du er frisk.

3: Alle vasker hender godt med såpe i garderober/toalett før trening (bruk gjerne antibac også)

4: Ingen må drikke av andres flasker.

5: Vi anbefaler å følge med på Helsenorge og Folkehelseinstituttet for oppdatert informasjon. Norges Idrettsforbund har informasjon omkring eventuell risiko for smittespredning ved internasjonale reiser.

Ta gjerne en prat hjemme om gode rutiner rundt vask og hygiene, og respekter hjemme-karantene hvis man har blitt satt i det.

For de ansvarlige rundt lagene er dette rutinene ved mistanke om smitte:

1: Mistanke om smitte – informere klubb.

2: Den det gjelder må kontakte fastlege/smittetelefon for å avklare eventuell testing.

3: Gjennomføre test – 24 timers ventetid på resultat – informer klubb umiddelbart om testing og om utfall, uansett. Midlertidig karantene for den det gjelder samt årgangen trer i kraft med umiddelbar virkning når test gjennomføres.

Negativ (ikke smittet) – utøver og lag fortsetter aktivitet som før.

Positiv (smittet) – utøver og lag i umiddelbar karantene på minst to uker – klubb følger opp med informasjon.

Vi vil vurdere løpende karantenebehov og eventuelle andre konsekvenser for våre medlemmer.

 

Therese Solhaug

Daglig leder