Påmelding

Frist for påmelding til minifestivaler for 6-7 åringene er 1. april

Husk å melde ditt lag på til seriespill i sesongen 2020.

  • 15. januar er siste frist for 3. divisjon kvinner og 7-er lag menn og kvinner.
  • 􏰀  15. januar er siste frist for påmelding for lag i aldersbestemte klasser 11 􏰁- 19 år for både gutter og jenter.
  • 􏰀  15. januar er siste frist for old boys/menn veteran og old girls.
  • 􏰀  15. februar er siste frist for lag i aldersgruppen 8-10 år jenter og gutter
  • 􏰀  1. april er siste frist for lag i aldersgruppen 6 – 7 år jenter og gutter

Sjekk spilleform og klasseinndeling under. Du må velge klasse, feks J14/15 bredde og spilleform, feks 7er i din mail til

Påmeldingen MÅ gjøres av påmeldingsansvarlig/klubbadministrator» i klubb. Det er viktig at dere sender mail med lagenes navn( feks G12 Blå eller J11 Diamant), årstall de er født, årsklasse de skal spille i, ønsket bane, spilleform(7er, 5er, 9er, 11er, 3er) kontaktperson og trener, nivå, antilag og spesielle ønsker (ukedager, klokkeslett,etc) til:

Er det nye trenere eller kontaktperson til laget, så må navn, mail, f.dato, adresse og mobil legges ved mail.