Nyheter

Vedrørende medlemskontigent

Under følger ny informasjon for medlemskontigenter og andre avgifter for Sprint Jeløy.

 Medlemskontigent  Avgift
 Spiller 450
 Medlem 350
 Pensjonist 250
 Dommer 400

Medlemsavgift må betales i sin helhet.

Alle spillere får to fakturaer i SAMME epost filen.

Treningsavgift har følgende søskenmoderasjon:

  • Første barn – ingen søskenmoderasjon
  • Andre barn – 25%  søskenmoderasjon
  • Tredje barn – 50% søskenmoderasjon
  • Fjerde barn – 50% søskenmoderasjon

Man må selve trekke fra summen på fakturaen.

Andre avgifter

 Navn  Avgift
 Ballek 500
 Gutter 14 – 2006 4300
 Gutter 15 – 2005 4800
 Gutter 16 – 2004 5000
Jenter 14 – 2006 4300
Jenter 15 – 2005 4800
Jenter 16 – 2004 5000
Junior 5000
LG/J 11 – 2009 3800
LG/J 12 – 2008 3800
LG/J 10 – 2010 3300
MG/J 6 – 2014 1900
MG/J 7 – 2013 1900
MG/J 8 – 2012 2400
MG/J 9 – 2011 3000
Senior C 2019 1100
Senior C halvt år 550
SMG/J 13- 2007 4300

 

Du finner alltid oppdatert informasjon om medlemskontingentene og avgiftene her.