Nyheter

Opprydding av granulat på Refsnesbanen

Vi har testet hvordan løvblåser fungerer for å fjerne granulat som ligger på utsiden av asfaltkanten/gjerdet, og det fungerer ganske bra. Men det må gjøres i kombinasjon med flere oppgaver hvis det skal være effektivt.

Følgende oppgaver skal gjøres for et godt resultat.

 1. Slå/klippe og rake gress på utsiden  og innsiden av gjerde
 2. Blåse løs mest mulig av granulat som ligger i gresstuster på innsiden av og i gjerdet
 3. Fjerne gresstuster som står under/i gjerdet
 4. Blåse granulat på utsiden av gjerdet inn på asfaltkant.
 5. Låne granulatspreder av MK for å kjøre det ut på banen.(må kanskje rake litt gjennom det først)
 6. Eventuelt bestille en dyprens av bane til slutt (pga mye organisk material i det vi sprer ut på banen igjen)

I tillegg til dette så rensker vi opp ved gjerdet slik at vi kan få laget en asfaltkant som forhindrer avrenning av smeltevann som inneholder granulat fra snømåkingen, og eventuell tilhørende snøfresing for å holde banen snøfri helt uten til sidelinjen.

Det ligger også mye granulat i grøfta på vestsiden av banen, det er nok kommet dit ved at man tidligere har frest mye snø over gjerdet. Opprenskning av dette må skje ved oppsuging med løvsuger eventuelt fjerning av all forurenset masse

For å klare å gjennomføre dette på en dugnadsdag trengs:

 • 3 løvblåsere
 • 2 tilhengere (eventuelt konteiner)
  • En for å kjøre bort kvist, gress og organisk avfall
  • En for å kjøre bort forurenset avfall
 • låne granualtspreder av MK (avhengig av tørt vær)
 • 10 personer i fem timer (ekskl. granulatutspredning)
 • spader, koster, trillebårer,

Det kan bli vanskelig å få til dette før vinteren, men planen er å få gjort dette til våren. Det er også dumt å gjøre opprenskningen i/under gjerdet før vinteren hvis vi ikke får satt opp en asfaltkant samtidig da “vegetasjonen” som står der nå hindrer avrenningen som vil komme til våren ifb snøsmelting.

Vi tar problematikken rundt gummigranulat svært alvorlig, og i påvente av direktiver/løsninger fra Miljøverndepartementet og NFF, er dette vår kortsiktige plan mhp granulatproblematikken på Refsnes.