Nyheter

Vi trenger en utstyrsassistent!

Sprint ønsker snarest å få dekket en viktig rolle i klubben: kartlegging av behov og utlevering av utstyr i yngres avdeling.

Arbeidsoppgaver:

  • Be lagenes utstyrsansvarlig om neste års utstyrsbehov fra lagene som er 6-16 år, jenter og gutter. (Rollen kan være delt mellom flere utstyrsassistenter)
  • Kontaktpersoner med e-post adresser er på Trener/lagleder-liste som fås av daglig leder.
    • Samle behov og ønsker i en felles oversikt
    • Samle inn utstyr som kan gjenbrukes
    • Sammen med klubbens utstyrsansvarlig finne ut av hva som er mulig å få til innenfor budsjett.
  • Levere ut utstyr til lagene
  • Holde orden på utstyrsrommet

 

 

Det er 1-2 hoved bestillinger av utstyr per år (våren), og småbestillinger gjennom sesongen.

Klubbens utstyrsansvarlige bestiller varene og hjelper med fordeling. 

 

Er du interessert så ta kontakt med Terje Fleischer (91637200) eller Therese ()