Nyheter

Sportslig koordinator og leder av Sprint-Akademiet GET

Roar Jensen har valgt å si opp sin stilling som Sportslig koordinator og leder av Sprint-Akademiet GET.

 

Utvikling av trenere , spiller- og lagutvikling er uttalte satsningsområder for klubben og vi går umiddelbart i gang med å finne en person som kan ta dette området videre.

 

I løpet av kommende uke vil det publiseres en stillingsannonse på diverse portaler og i Moss-Avis og vi håper å få på plass en ny Sportslig koordinator og leder av akademiet i løpet av kort tid.

 

På vegne av Sprint-Jeløy,

Therese Solhaug

daglig leder