Nyheter

Sprintgutten og Sprintjenta

Sprint-Jeløy er til for medlemmene og drives av medlemmene gjennom en formidabel ”dugnadsjobb”. Informasjon omkring drift og rutiner ligger på klubbens nettsider og dagligdagse hendelser og beskjeder formidles via Sprint-Jeløy sin nettside og via Facebook-sider og mail.

Klubbens verdier er Respekt, Kvalitet, Samhold, Likeverd og Glede.

Tydelig og god informasjon skal bidra til at alle greier å etterleve verdiene.

Administrasjon og styre vil gjennom et års-hjul sørge for at all nødvendig informasjon omkring rutiner og ”drift”  er lett tilgjengelig og i tillegg distribueres til trenere, ledere og foreldre via mail og/eller via klubbens nett-portaler.

I tillegg leter klubben etter en Sprint-Jente og en Sprint-Gutt i alderen 14-18 år som spesielt skal jobbe med verdiene Glede og Samhold.

Sprint-jenta og Sprint-gutten blir redaktører for Facebook- og Instagramkontoer som skal spre informasjon og bilder fra klubbens daglig-liv. Fra treninger på Refsnes og Bellevue, fra kamper og alt annet relatert til det en Sprint-Jeløy dag inneholder. Stikkordene vil være Samhold og Glede! Greier vi  i tillegg å få inn noe med fokus på de andre verdiene så kommer dette som et pluss 🙂

Vi søker derfor etter en jente og en gutt som har talent for og ønske om å jobbe med ”journalistikk” i et moderne format.

Sprint-jenta og Sprint-gutten vil få et års engasjement og stillingene lønnes  med 1000,- pr mnd. De to første klubben ansetter vil sitte i engasjementene fra august 2019 til januar 2021. Fra januar 2021 vil vi engasjere to nye.

Jobben vil bli utført via mobil-telefon og en ”data-pakke” dekkes av klubben.

Søknad om engasjement sendes pr. mail til . Merk mailen med ”Sprint-jenta og Sprint-gutten.”

Klubbens to første Sprint-redaktører vil bli presentert på Sprint dagen, lørdag den 31.august. Dette blir også første ”arena” det skal publiseres informasjon fra.