Nyheter

Reparasjon kunstgresset Bellevue onsdag 29. mai.

Unisport vil komme og utbedre skadene på banene neste onsdag. Limet trenger tørketid, og da er det naturlig å gjøre før Kristi Himmelfartsdag og fri – for da kan vi holde banen stengt.

Det betyr at trening onsdag og torsdag utgår, og kamper som er satt opp 29. og 30. må flyttes til Refsnesbanen.