Treningstider

Treningstider og banekart sesongen 2019

Her er de endelige treningstidene!   Treningstider-sesong-2019.xls (581 downloads )

De skal gjelde ut kampsesongen. Som dere vil se er det lite endringer fra det første utkastet. Dere ser også at det fortsatt er noen få ledige tider, her er det bare å melde interesse til meg.

Jeg har som vanlig forsøkt å skjerme enkelte tider til trening. Pga mengden kamper og at det er mange årsklasser som har innledende gruppespill før sluttspill, hvor da kampene selvfølgelig ikke er satt opp ennå, vil det likevel enkelte ganger være kampaktivitet i tid som er holdt av til trening. Følg med på fotball.no.

De lagene som har treningstid hvor det står kamper/lag må sjekke på fotball.no om det foregår kamp den tiden eller om man kan trene. Noen få lag har fått mer enn en treningstid samme dag nettopp for å sikre at de har bedre mulighet til trening den dagen.

ANNEN VIKTIG INFO:

Avvikling av kamper

Det er hvert enkelt lag sitt ansvar å sørge for at kamper er avviklet innenfor de tidsrammene vi har satt. Blir man da altså forsinket, uansett hva grunnen måtte være, skal kampen likevel være over slik at påfølgende kamp/trening kan starte som oppsatt.

–          5’er kamper har en ramme på 60 min. Det skal altså være mulig å starte trening/kamp 60 min etter kampstarten på 5’er kamper.

–          For 7’er kamper gjelder akkurat det samme, bare at rammen er satt til 75 minutter.

–          9’er kamper har tidsramme på 90 min.

På 9’er kamper og 11’er kamper hvor man har eksterne dommere og resultat teller må man bruke sunn fornuft og samarbeide med dommer og motstander for å prøve være ferdig innenfor tidsrammen.

Jeg legger også ved oppdaterte banekart. Det er helt avgjørende at dere forstår dem og bruker dem helt riktig for at vi skal unngå kaos.

Nye banestørrekser J/G12-13

Siden både J/G 12 og 13 skal spille 9’er i år har kretsen kommet med nye krav til banemål. J/G 12 skal spille på tvers på en banehalvdel. G/J 13 skal spille på større bane og primært 16 til 16. Det vil være håpløs bruk av plass for oss. Derfor gjør vi som følgende; J/G13 spiller fra dødlinje(den lengst vekk garderobene) på 11’er banen og 15 meter inn på motsatt banehalvdel, med de 9’er sidelinjene som allerede er avmerket. Da slipper vi mas fra motstandere, dommer og krets om at vi spiller på en halvdel på J/G 13 samtidig som et lag kan trene på det som er igjen av den andre halvdelen. Jeg har laget nye banekart som jeg legger ved i denne mailen.

Diverse

-Det vil noen ganger bli problemer med tilgang til mål, rett og slett fordi vi ikke har nok 7’er og spesielt 5’er mål. Her må selvfølgelig kamper prioriteres og er det kollisjoner må det yngste laget få 5’er målene.

-Jeg håper også at de lagene som har trening rett før en kamp skal starte viser smidighet når det gjelder å gi laget som skal spille rom til å varme opp på.

Til slutt vil jeg bare oppfordre alle til å tenke KLUBB fremfor LAG og at vi alle gjør det vi kan for at alle i klubben får så gode rammer som mulig rundt trening og kamp.

Lykke til med sesongen!

Christian Olsen

Baneansvarlig Sprint-Jeløy