Klubben

Politiattest i Sprint-Jeløy

En politiattest innhentes og fremvises før ansettelse i stilling eller verv som krever dette og er gyldig så lenge du er ansatt i jobben eller har vervet i organisasjonen.

Oppdragsgiver kan kreve ny politiattest hvis dette dreier seg om en ny stilling eller hvis det har vært et opphold i jobben/vervet av noe tid. Denne endringen må framkomme i bekreftelsen fra oppdragsgiver. Skjema for bekreftelse av formål: https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/kreve-politiattest-fornyet-vandelskontroll/

Dersom oppdragsgiver får tilgang til informasjon som gir grunn til å tro at det foreligger nye opplysninger av betydning for innholdet i politiattesten din, kan oppdragsgiver be om fornyet vandelskontroll av deg. Dette med bakgrunn i politiregisterloven § 43 og politiregisterforskriften kap 35. Informasjon om dette finnes her: https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/kreve-politiattest-fornyet-vandelskontroll/

Takk 😊

Med hilsen

Therese Solhaug

Daglig leder

SK Sprint-Jeløy