SpareBank1 Guttecup 2019

Husk opplæringsmøter mandag 25. feb og tirsdag 26. feb kl 17:30-18:00 før SpareBank1 Guttecup

Mandag 25. feb og tirsdag 26. feb kl 17:30-18:00 begge dager holdes det opplæring rundt jobben i Banesekreteriatet under Guttecupen 2 og 3 mars. Alle som trenger opplæring er hjertelig velkomne.

Under finner du de fleste reglene og gode tips, men det viktigste er å telle mål, ta tiden og holde rede på utvisninger:

Banesekreteriatet: Her sitter det to stykker på hver bane A, B og C. Hovedoppgave er å assistere dommeren med å ta tiden og å telle mål.     

Hovedsekreteriatet har alle kampkortene og dere leverer spilte kampers kampkort der og henter nye. Alle spørsmål rundt regler, dommeravgjørelser og andre innspill kan dere henvise til  Hovedsekreteriatet.

Banekampoppsettet finner du i hvert Banesekreteriat og inneholder kun de kampene som spilles på den banen du sitter på.

PÅSE AT DET FØRSTNEVNTE LAGET(Hjemmelaget) STILLER NÆRMEST TRIBUNEN. Ved draktlikhet skal bortelaget bruke vester. Vester kan lånes i Hovedsekretertiatet, hvis de som ligger ved Banesekreteriatet ikke passer.

1.  Hver kamp har et kampkort.  Kontroller at kampkortets lags navn, klasse, pulje, bane og kampnummer stemmer med Banekampoppsettet. Dere har alltid to kampkort i Banesekreteriatet. Et for kampen som spilles og et for neste kamp.

2.  Vær påpasselig ved scoringer.  Er dere i tvil om et mål er godkjent, så husk at dommeren setter spillet i gang fra midten etter hvert scoret mål.  Sett en strek  for hvert mål laget scorer. Tell opp lagets mål ved kampslutt og oppgi antallet i det store firkantfeltet under lagenes navn.  Bruk tall og sett 0 dersom laget ikke har scoret. Dommer sjekker riktig resultat og signerer kampkortet.

 3. Når kampen er slutt leveres kampkortet til  hovedsekretariatet.  Ta  frem kampkortet for neste kamp og utfør kontroll som beskrevet i punkt 1.

 4. I hovedsekretariatet bytter budet kampkort.  Påse at det nye kampkortet gjelder for samme bane og for neste kamp i henhold til Banekampoppsettet.

 5. Dere er tidtagere for dommeren, hold derfor god kontakt med dommeren.  Vær oppmerksom på at dommeren kan be om at klokka stoppes.  Dette gjør han ved å vise tegnet for time-out. Han viser T-tegn.  Spilletiden er 1 x 15 minutter i gruppespillet og sluttspillet, fram til semifinaler som spilles 2 x 10 min.  Ved spilletidens slutt reiser den som betjener “blåsa” seg, strekker armen i været og gir signal.

 6.   Vær nøye med tidtakingen ved utvisninger.  Dommeren viser kort.

Gult kort = utvisning i 1 minutt.

Rødt kort = 3 min,  men aktuelle spiller utvises vekk for resten av kampen.  To gule er Rødt kort.  Ved flere utvisninger samtidig kan dere notere ned hva klokka viser idet dommeren blåser i gang spillet, pluss utvisningstiden for å holde orden. Ved rødt kort skal navn på spiller noteres av Banesekreteriatet.

7.   Ved utvisning for gult kort sender dere spilleren på banen igjen når utvisningstiden er sonet. Ved utvisning for rødt kort blir spilleren utvist for resten av kampen og må forlate området  ved vantene.  ETTER 3 MINUTTER KAN LAGET SETTE INN EN NY SPILLER.

Påse at reglene blir fulgt ved utvisninger.  Pass tiden nøye og gi tydelige beskjeder til laglederne når utvisningstiden er slutt.   BRUK STEMMEN   –  IKKE VÆR BESKJEDEN !

8.  Dersom et lag p.g.a. utvisninger kun har 2 spillere igjen på banen og pådrar seg utvisning, skal den utviste forlate banen, men laget kan sette inn en annen spiller.  Motstanderen setter inn en ekstra spiller i utvisningstiden.

SLUTTSPILL  ” SUDDEN DEATH” 

9.  Ender en kamp i sluttspillet uavgjort, spilles det sudden death (første målet vinner).

a)      Hvert lag må da ta ut en spiller.

b)      Start første sudden death-periode på ett minutt.

c)      Stopp spillet etter ett min.

d)      Start andre sudden death-periode på ett minutt.

e)      Stopp spillet etter ett min.

f)      Start siste sudden death-periode.  OBS!  Fem minutter.

g)      Stopp spillet etter fem minutter. Straffesparkkonkurranse.

Innbytte er tillatt.

 

10.  Hvert banesekretariat er utstyrt med to baller.   Ballen som ikke er i bruk skal dere passe godt på.  Utlån må ikke finne sted.

 

11.   Vær påpasselig med målangivelsen på måltavla.  Vri måltavla slik at den er godt synlig fra tribunene og speakerboksen.

Under et kampkort: