Klubben

SK Sprint-Jeløys kull G2003

Sprint og Ekholt BK har fra dags dato innledet et samarbeid vedrørende dette kullet, i praksis en sammenslåing. På grunn av tilgjengelig spillermateriell hos oss og på Ekholt er det fornuftig at klubbene ser hele kullet under ett slik at alle skal få et godt tilbud – det være seg i treningshverdagen og i kampsesong.

Vi finner det viktig og riktig at Sprint-gutta fortsatt får kjenne tilhørighet til sin opprinnelige klubb, har noe av hverdagen sin på Bellevue, viderefører kameratskap med andre kull i Sprint – og ikke minst: fortsatt er en del av nærmiljøet.

Derfor blir en del av samarbeidet i 2019 at Ekholt BK har en trening i uken her på Bellevue for 2003-laget Sprint-spillerne melder overgang til.  (samme treningstid som tidligere for vårt G2003) 

Vi gleder oss til bra dialog med Ekholt BK, og ønsker velkomment denne gode løsningen for G2003-gutta!