Klubben

Lån av kiosken på Bellevue

Det er besluttet at lag som arrangerer treningskamper og lignende på Bellevue innenfor tidsrommet 1.november til 1.mars, kan få låne kiosken på klubbhuset til inntekt for egen lagkasse. Alle varer for salg må laget kjøpe inn selv.

En forutsetning for å få låne kiosken er at laget har tatt sin(e) uke(r) med dugnads-kiosk.