KlubbenNyheter

Samtykke til at ditt barn kan være registrert i idrettens database

Med bakgrunn i det nye GDPR regelverket, blir det i disse dager sendt ut samtykkeerklæringer pr e-post til all medlemmer med e-post under 15 år.

Dette er gjort av NIF, og et krav. Denne må godkjennes av foreldre. Dersom det ikke godkjennes, vil medlemmet/spiller bli slettet i KlubbAdmin (klubbens medlemsregister) og i neste runde fra FIKS – og vil ergo ikke være spilleberettiget.

 

Samtykke til at ditt barn kan være registrert i idrettens database

Du får denne e-posten fordi klubb, idrettskrets eller særforbund har registrert ditt barn eller din e-postadresse som medlem, utøver eller tillitsvalgt.

Det er nødvendig å gi samtykke til at idretten kan behandle ditt barns personopplysninger.

Formålet er at Norges idrettsforbund og tilknyttede organisasjonsledd skal kunne administrere ditt barns personopplysninger som er nødvendig for deltakelse i norsk idrett.

Les mer om samtykkeerklæringen her: Samtykkeerklæring

Jeg samtykker for mitt barn

Jeg samtykker ikke og ber om at mitt barn slettes fra idrettens database

med vennlig hilsen

NIF IT tlf 21029090 | web  itinfo.nif.no | epost