Nyheter

Hyggelig tilbakemelding fra Dooni-Dooni Norge

Hei!

Først og fremst ønsker vi å takke dere for alt det flotte fotballutstyret som vi har fått. Det er nok mange som gleder seg til å spille fotball med dette flotte utstyret. Har foreløpig kun mottatt noen få bilder, men legger ved et par som er kommet fra Mali. Det vil bli en ny container til Mali i mars-april neste år og da vil mer av fotballutstyret vi har fått bli sendt og forhåpentligvis flere bilder vil dukke opp.

pastedGraphic.png pastedGraphic_1.png

Vennlig hilsen, Dooni-Dooni Norge

Jan I. Johnsen