Klubben

Vel gjennomført Grasrottrenerkurs!

Vi gratulerer alle deltagerne våre på grasrottrenerkurs delkurs 1 og 2 for vel gjennomført! Vi har fått hyggelige tilbakemeldingr fra kursholder på våre trenere som har deltatt 🙂
Delkurs 3 vil bli holdt 16.1, 19.1 og 20.1. 2019.
Dette kurset er åpent for alle våre trenere som mangler delkurs 3 etter fullført del 1 og 2.
Meld din interesse til

Vi har ny oppstart på delkurs 1 og 2 den 30.1, 2.2. og 3.2, og 7.2 eller helgen 13.2 og 14.2.
Er du interessert i dette, melder du også i fra til