Klubben

Klubbutvikling og nyansettelse

En stormfull fredag! Muligens en noe platt metafor å bruke for å si at i motsetning til ute så hersker det ro og en viss grad av struktur her inne på klubbhuset, dog ?

Det jobbes jevnt og trutt for å etterleve styrets erklærte fokusområde «Klubbutvikling (administrativt og sportslig), og i løpet av høstens første måned, har flere brikker falt på plass. Fra 1. september er Roar Jensen ansatt på full stilling i klubben som sportslig leder Sprint-Akademiet GET og sportslig koordinator 6-19 år. Vi er veldig fornøyd med å ha knyttet til oss en så sterk fotballfaglig ressurs, og å ha kunnet gitt han interessante oppgaver i arbeidet med å utvikle klubben videre sportslig.

Roars arbeid som sportslig koordinator er på et vis to-delt: spillerutvikling og trenerutvikling. Hans hovedfokus skal ligge på utvikling av trenere, spiller- og lagutvikling.

Ansettelsen av Roar er et ledd i ambisjonen om å kontinuerlig utvikle våre trenere og spillere – både i form av kursing og oppfølging, men også i hans praksis på feltet og som en «mentor». Roar vil også danne en egen utviklingsgruppe av spillere på tvers av årganger.

En klubb er helt avhengig av samtlige treneres engasjement, og vi ønsker å tilby trenerne våre faglig påfyll som er hensiktsmessig i forhold til aldersgruppen de jobber med. Dette er vinn-vinn! Klubben får dyktig skolerte trenere, og slikt påfyll vil være med på å gjøre det inspirerende og morsomt å være trener i Sprint!

Vi har engasjert Dag Frode Hultengren til å holde NFF’s C-kurs / Grasrottrenerkurs her på Bellevue et par helger i oktober og november. Info og invitasjon har blitt sendt ut til trenerne våre denne uken, og mange har allerede meldt seg på. Vi oppfordrer alle som er engasjert i barnefotballen til å melde seg på dette kurset. Dersom det blir fullt i denne omgang, engasjerer vi Dag Frode tilsvarende igjen vinteren 2019. NFF oppfordrer sterkt alle trenere til å ta Grasrottrenerkurset, og vi vil nesten gå så langt som å si at det på sikt vil bli et krav fra Sprint å ha dette når man er engasjert rundt et lag.

Sprint er også i sluttspurten med å få avtalefestet tilgang til en god øvelsesbank for trenerne på de forskjellige årskullene. Dette skal jeg informere mer om når alt er på plass, men nevner det her fordi det også er en av de prosjektene vi jobber med for tiden hva gjelder trenerutvikling.

Og så tilbake til det jeg startet med: ro og struktur. De tingene jeg har snakket om over her, er nettopp med på å skape ro, forutsigbarhet, struktur og kunnskap i klubben – og jeg er glad for å kunne si at vi er på rett vei! ?