Nyheter

Sammenslåing av skolekretsene

Styret i Sprint-Jeløy har besluttet at vi fra 2012 skal gå bort fra Ramberg/Reier/Refsnes-lag, og se årskull under ett, med samme treningstid. Dette er gjort for å kunne gi spiller en differensiert, mestringsbasert treningshverdag hos oss i Sprint.