Klubben

2002/2003-kullet

Grunnet utfordring med litt for få spillere i G15/16 har vi valgt å ikke delta i resterende del av KM G16 B sluttspillet. Dette vil ikke ha noen betydning for neste års deltakelse i G16 klassen.

For sesongen 2019 vil det igjen bli påmeldt et G16 lag med våre spillere født i 2003.