Klubben

Oppstart av fotballag for årskull 2012!

Har du /dere en jente, eller gutt som har lyst til å spille fotball, da inviterer Sprint-Jeløy til et oppstarts/informasjonsmøte onsdag

  1. August kl. 19.00, på Bellevue.

Har du ikke mulighet til å delta denne dagen, men ønsker informasjon:

Ta kontakt med:

Daglig leder, Therese Solhaug på mail

Vi gleder oss til å øke fotballfamilien og ønsker deg velkommen til Sprint-Jeløy!

På vegne av Sprint-Jeløy yngres avdeling:

Veronica Fredriksen Ribe