Akademiet

Sprint-Akademiet GET starter opp igjen mandag 20.august

Da nærmer det seg oppstart av Sprint-Akademiet GET, og vi gleder oss til å ta i mot nye og tidligere spillere – jenter som gutter!
Oppstart blir mandag 20.august kl 15.00. Øktene varer til kl. 16.30. Det vil som tidligere være mulig å komme på klubbhuset fra kl 12.00 for mat og drikke og tilsyn, og spillerne har tilgang på ballnett som de kan disponere på feltet.
De aller yngste barna fra Refsnes og Reier kan bli hentet på skolen før Akademiet. Gjør avtale med oss om dette.

Både tidligere og nye deltagere på Akademiet må melde seg på høstsesongen ved å sende en mail til Therese, , og opplyse om navn på barnet, alder, og hvilke dager man ønsker.

Vi gleder oss til å komme i gang og ta i mot blide, lærevillige barn!

Fortsatt god sensommer,
med hilsen
Sprint-Akademiet GET

Roar Jensen