Klubben

Treningskoordinator i klubben

Roar Jensen er ansatt som Treningskoordinator i klubben. Han får ansvaret for å utvikle og støtte klubbens trenere, samtidig som han vil ta hånd om hospiteringsordningen.

Engasjementet kommer i tillegg til arbeidet han gjør rundt Akadamiet.

Vi ønsker Roar lykke til i den nye rollen