Påmelding

Meld deg på temadagene med NFA/Sprint

Vi har planlagt to nye temadager med NFA på Bellevue! Søndag 27.mai og 10.juni

Se link til artikkel i Moss Avis om det forrige vellykkede arrangementet her:
https://www.moss-avis.no/sport/fotball/spillerutvikling/kvalitet-med-stor-k/s/5-67-619503

-søndag, 27/5, kl 12-17, Temadag igjen om PASNINGSKVALITET; mer info og påmelding her:
http://kxweb.no/portal/public/event/signup.do?siteId=153&eventId=34348

-søndag, 10/6, kl 12-17, Temadag om SPILLEFORSTÅELSE/VALG, mer info og
påmelding her:
http://kxweb.no/portal/public/event/signup.do?siteId=153&eventId=34350